Posts Tagged ‘radca prawny Bytów’

Tajemnica dziennikarska prawo karne Bytów

poniedziałek, 22 marca, 2021

Bytów – adwokat, radca prawny, prawo karne

Tajemnica dziennikarska i jej znaczenie prawne. Słowa kluczowe: tajemnica dziennikarska, etyka dziennikarska, kodeks prawa karnego, prawo karne Bytów. Kodeks Postępowania Karnego w kwestii aspekty tajemnicy dziennikarskiej pozostaje precyzyjny. Podstawowy artykuł mówi nam o tym, że jeśli osoba udzielająca dziennikarzowi informacji zastrzegając przy tym nieujawnienie danych osobowych umożliwiających jej identyfikację, to dane takie nie mogą stanowić dowodu w określonej sprawie i radca prawny Bytów nic nie poradzi.. W dzisiejszym artykule skupimy się na znaczeniu prawnym dotyczącym etyki dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy dziennikarskiej. Wyjątki potwierdzają regułę. W sytuacji opisanej powyżej organ procesowy nie ma prawa zatrzymać takiego dokumentu. Podstawą jest brak możliwości stanowienia dowodu w sprawie, choć istnieje wyjątek od tej reguły. Mianowicie – dokumenty zawierające informacje o popełnieniu przestępstwa, bądź dokumenty dotyczące przestępstwa wskazanego mogą być dowodem o ile dziennikarz nie odwoła się w tej sprawia, co w praktyce jest sytuacją niezmiernie rzadką. Nade wszystko – konstytucja. Wbrew pozorom prawo karne Bytów oraz kodeks prawa cywilnego nie stanowi zbioru przepisów odizolowanych w sposób całkowity. Zgodnie z definicją jest wyłącznie częścią systemu prawa ogólnego na który składają się także prawa do wolności określone w ustawie zasadniczej – konstytucji. O tą – pozornie zagmatwaną kwestię zapytaliśmy prawnika, adwokata (adwokat Bytów), który jest także dziennikarzem. Oto wypowiedź Rafała Piaskowskiego. „Aby z przepisów wyprowadzić normę prawną, nie mamy możliwości ograniczania tejże normy do polskich ustaw karnych. Fundamentem pozostaje więc ogólny system rodzimego prawa i tylko wtedy wykładnia w pełni oddaje obowiązujący stan prawny. Innymi słowy – w kazusie przez Pana przytoczonym, legalność żądania wydania dokumentu, bądź przeprowadzenia jego odebrania oparta jest o podstawę prawną na której bazuje organ procesowy – rzecz jasna w odpowiednim zakresie…” Jak widać w praktyce okazuje się, że zerwanie dziennikarskiej tajemnicy nie jest możliwe, gdyż stanowi ono ingerencję w sferę wolności praw obywatelskich – zarówno tych dziennikarza, jak i jego informatora, który chce zachować anonimowość.